Regulamin

II. Ceny


1. Ceny opublikowane w serwisie są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 22%. Ceny towarów i usług nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Agencje Reklamowe na warunkach określonych przez strony mogą otrzymać stosowny rabat.

3.Studiograf - reklama wizualna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku bez uprzedzania Klientów.

III. Zamówienia


1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie: e-maila, poprzez sklep internetowy lub pisemnie.

2. W przypadku podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych - zamówienia nie będą realizowane, a konto Klienta może zostać usunięte w dowolnym momencie.

3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji z chwilą jego potwierdzenia. Potwierdzenie następuje telefonicznie lub poprzez e-mail w przeciągu 48 godzin. W przypadku rezygnacji z zamówienia przyjętego do realizacji rościmy sobie prawo do dochodzenia wszelkich kosztów związanych z jego realizacją (koszty przygotowalni, opracowania graficznego).

4. Przy zamówieniach druku, zamawiający zobowiązany jest dostarczyć wzór graficzny zapisany w programie graficznym. Konieczność opracowania do druku materiałów dostarczonych przez Klienta jest dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem.

IV. Własność klienta


1. Firma Studiograf - reklama wizualna nie zobowiązuje się do przechowywania plików nadesłanych drogą internetową, po upływie 14 dni od daty odbioru lub wysyłki pracy, mogą one zostać skasowane.

2. Nośniki elektroniczne, na których dostarczane są prace nie są odsyłane do Klienta. Istnieje możliwość odbioru osobistego. Po upływie 14 dni od realizacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony.
3. Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych Internetem na ogólnodostępne konto FTP firmy Studiograf - reklama wizualna nie jest chroniona przed dostępem osób trzecich