Standard 9m2

Idealne rozwiązanie w przypadku częstej zmiany miejsca.

Szacowany czas montażu 15 minut

Torby do transportu załączone

Montaż 1 osoba

Całkowity zbliżony ciężar 28,5 kg (bez grafiki)

 


Elegancja i prostota montażu

 

Szacowany czas montażu 15 minut

Torby do transportu załączone

Montaż 1 osoba

Całkowity zbliżony ciężar 23 kg (z grafiką)