Kategorie blogów

Kategorie blogów

STANDARD 9m2

Idealne rozwiązanie w przypadku częstej zmiany miejsca.


Szacowany czas montażu 15 minut

Torby do transportu załączone

Montaż 1 osoba

Całkowity zbliżony ciężar 28,5 kg (bez grafiki)


Elegancja i prostota montażu

Szacowany czas montażu 15 minut

Torby do transportu załączone

Montaż 1 osoba

Całkowity zbliżony ciężar 23 kg (z grafiką)