Kategorie blogów

Kategorie blogów

TABLICE LED

Wyświetlacz graficzny a tekstowy
Tablica graficzna od tekstowej różni się tylko sterownikiem. Dzięki temu tablica tekstowa wyświetla tylko informacje tekstowe w formie przewijanego lub statycznego tekstu wzbogaconego o proste efekty.
Tablica graficzna posiada więcej możliwości, umożliwia wyświetlanie dowolnej grafiki, tekstów w wielu wierszach, korzystanie z czcionek systemowych, zarządzanie przez WWW.
Połączenie z komputerem w tablicy graficznej w celu przesłania spotów odbywa sie za pomocą sieci LAN a w tablicy tekstowej przez USB.
Reszta pozostaje ta sama (diody, obudowa, konstrukcja). W każdej chwili istnieje możliwość zmiany tablicy tekstową na graficzną i spowrotem - podmieniając tylko sterownik.

Raster
Odległość między pojedynczymi pikselami/diodami.

Dioda LED
Jest to podstawowy element, z którego zbudowany jest wyświetlacz. Jest to pojedynczy punkt emitujący światło. W naszych tablicach jednej diodzie przypada jeden piksel.

Piksel
Jest to najmniejszy element obrazu wyświetlanego przez wyświetlacz. Jeden piksel odpowiada jednej diodzie.

Rozdzielczość
Liczba punktów świetlnych wyświetlacza (pikseli). Przykładowa wartość 24x112=2688 określa ile punktów mieści się w pionie a ile punktów w poziomie, co daje łączną liczbę 2688 pikseli. Im większa rozdzielczość tym większa liczba diod, większa jakość obrazu i większa jasność.

Liczba znaków
Maksymalna liczba znaków pełnej wysokości jaka zmieści się w jednej chwili (przewijany tekst może być dłuższy). Im większa rozdzielczość w poziomie (im szerszy wyświetlacz) tym więcej znaków się zmieści. Liczba znaków może się zwiększyć lub zmniejszyć w przypadku stosowania węższych lub szerszych liter np. i, l, w, m.

Wysokość/Szerokość
Jest to całkowita wysokość/szerokość obudowy. Szerokość samego wyświetlacza jest mniejsza o ok. 2-3 cm.

Kąt świecenia
Jest to kąt pod jakim rozchodzi się światło diod. Przy podanym kącie widoczna jest maksymalna jasność diod. Przy patrzeniu z większego kąta jasność ulega zmniejszeniu. Im większa wartość kąta tym lepsza widoczność z róznych stron.

Moc wyświetlacza
Jest to ilość energii zużywana przez wyświetlacz. W tabelach podawana jest moc maksymalna. Średni pobór mocy jest na poziomie ok. 20-40% wartości maksymalnej. Maksymalny pobór mocy jest wtedy, gdy włączone są wszystkie diody i święcą pełną jasnością.


Cennik