Strona główna

Strona główna

Kategorie blogów

Kategorie blogów

REGULAMIN ZWROTÓW I REKLAMACJI

1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy regulamin określa warunki i zasady dotyczące zwrotu towarów zakupionych w sklepie internetowym.
1.2 Sklep internetowy studiograf.info.pl zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa konsumenckiego dotyczących zwrotów towarów.
1.3 Klient, dokonując zakupu w sklepie internetowym, akceptuje i zgadza się z niniejszym regulaminem.

2. Prawo do odstąpienia od umowy
2.1 Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru.
2.2 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy towar został użyty, nosi ślady użytkowania, lub jest w stanie niekompletnym.
2.3 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej.
2.4 W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu, wraz z kompletem akcesoriów oraz gratisów.

3. Procedura zwrotu towaru
3.1 Klient, chcąc zwrócić towar, powinien skontaktować się ze sklepem internetowym w celu uzyskania informacji na temat procedury zwrotu.
3.2 Klient zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia i opakowania zwracanego towaru w celu uniknięcia uszkodzeń podczas transportu.
3.3 Koszt zwrotu towaru ponosi Klient, chyba że sklep internetowy w inny sposób ustalił z Klientem.
3.4 Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia zwrotu towaru w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego towaru.
3.5 W przypadku uzasadnionego zwrotu towaru, sklep internetowy zwraca Klientowi wartość towaru, pomniejszoną o koszty dostawy, w terminie 14 dni od rozpatrzenia zwrotu.

4. Wyjątki
4.1 Niektóre produkty mogą być wyłączone z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa konsumenckiego.
4.2 Produkty robione na zamówienie klienta (konkretne wymiary, personalizacja istniejących produktów) nie podlegają zwrotowi.

5. Reklamacje
5.1 W przypadku stwierdzenia wady towaru, Klient może skorzystać z przysługującego mu prawa do reklamacji.
5.2 Reklamację należy zgłosić sklepowi internetowemu w terminie 14 dni od otrzymania wadliwego towaru.
5.3 Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
5.4 W przypadku uzasadnionej reklamacji, sklep internetowy zapewnia Klientowi naprawę, wymianę towaru lub zwrot ceny towaru, w zależności od preferencji Klienta.

6. Postanowienia końcowe
6.1 Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
6.2 Zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie sklepu internetowego.
6.3 Wszelkie spory wynikłe z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd na podstawie polskiego prawa.

Niniejszy regulamin zwrotów ma charakter informacyjny i stanowi integralną część umowy między sklepem internetowym a Klientem.

pdf_icon_2.png Formularz reklamacji

pdf_icon_2.png Formularz zwrotów